Lĩnh vực hoạt động

Thi công xây lắp

Tất cả các công trình do công ty thi công đều được áp dụng theo tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 : 2000 đồng thời luôn đảm bảo tiến độ, an toàn lao động và được Chủ...

Dự án đầu tư

Hiện nay Hà Đô 4 đã và đang triển khai đầu tư hàng loạt dự án trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản trong phạm vi cả nước. Trong chiến lược phát triển, Hà Đô 4...

Thương mại dịch vụ

Dựa trên nền tảng và năng lực của công ty, Hà Đô 4 đã và đang tiếp tục mở rộng đầu tư vào lĩnh vực thương mại dịch vụ: Nhà hàng - Cafe - Bar, Xuất nhập khẩu, Quản...

Tin tức

Lên đầu trang